گفتنی‌های چهره سال موسیقی انقلاب از آماده‌سازی پوئم سمفونی "سرباز" برای سالگرد حاج قاسم

امیرحسین سمیعی در سال گذشته بنیانگذار تهیه‌ی دو آلبوم فاخر در عرصه موسیقی بود؛ «پوئم سمفونی سرباز» و دیگری «پوئم سمفونی اروند.» این آثار در کنار دیگر فعالیت‌های این هنرمند، در نهایت برای او نشانِ چهره سال هنر انقلاب در عرصه موسیقی را به ارمغان آورد.



فلای تو دی