سفیر ایران در اوکراین: از جنگ اوکراین فقط امریکا و انگلیس منتفع می‌شوند

منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین معتقد است برنده جنگ اوکراین تا اینجا فقط آمریکا و انگلیس هستند. او می‌گوید یک سوم اقتصاد اوکراین از بین رفته و هیچکس غیر از چند نفر در کرملین از طرح اصلی روسها خبر ندارد. او اروپا را هم بازنده جنگ اوکراین می‌داند.

واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی