آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر

ناصر جعفری

نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر و اعطای اولین جایزه بهروز به صاحب بهترین اثر هنری با موضوع خرمشهر صبح امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه با حضور مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی در نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی در نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی در نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر نشست اعلام برنامه های سالروز فتح خرمشهر
فلای تو دی