سالانه ۳۰۰۰ بیمار نیازمند پیوند عضو به خاک سپرده میشوند

نائب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان با بیان اینکه افراد مرگ مغزی تنها منبع نجات جان بیماران نیازمند عضو هستند، گفت: سالانه ۳۰۰۰ بیمار نیازمند عضو، فوت می‌کنند.

     

فلای تو دی