آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهد

نیما نجف زاده

مراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو ، با حضور سیدعبدالله ارجائی شهردار مشهد و جمعی از مدیران شهری در محل آرامستان بهشت رضا(ع) همراه با گلباران قطعه بخشندگان زندگی برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهدمراسم گرامیداشت روز ملی اهداء عضو - مشهد
فلای تو دی