جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

همایش بزرگ خرمشهرها در پیش است

مسعود شهرستانی

همایش بزرگ خانوادگی سالروز آزادسازی خرمشهر با عنوان (خرمشهرها در پیش است) با حضور سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران ، شهروندان تهرانی و بسیجیان شهرداری تهران شامگاه دوشنبه ۲ خرداد در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شد.

سخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران در همایش بزرگ خرمشهرها در پیش استسخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران در همایش بزرگ خرمشهرها در پیش استسخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران در همایش بزرگ خرمشهرها در پیش استحضور سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران در همایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش استهمایش بزرگ خرمشهرها در پیش است
فلای تو دی