آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخدایی

سیدمحمود حسینی

مراسم تدفین و خاکسپاری پیکر سردار شهید مدافع حرم «حسن صیادخدایی» سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) با حضور مردم تهران برگزار شد.

مراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخداییمراسم خاکسپاری پیکر شهید حسن صیادخدایی
فلای تو دی