آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سفر وزیر نیرو به زنجان

حامد رازقی

ابر ترانسفورماتور ۴۱۰ MVA کارخانه ایران ترانسفو که برای نیروگاه طبس ساخته شده است با حضور وزیر نیرو رونمایی شد.علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در سفر یک روزه در استان زنجان حضور یافت؛ بازدید از نیروگاه آریان، گشت هوایی و بازدید از سد "مشمپا" و حوزه قزل‌اوزن، بازدید از تصفیه‌خانه شهر زنجان، افتتاح طرح‌ها و بازدید از شرکت ایران ترانسفو و نهایتاً جلسه با مدیران استانداری و نمایندگان مجلس جزء برنامه‌های یک روزه وزیر نیرو در زنجان بود.

سفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجانسفر وزیر نیرو به زنجان
فلای تو دی