جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)

مرتضی صالحی

مردم اصفهان در اعتراض به ساخت فیلم اهانت آمیز عنکبوت مقدس امروز تجمع کردند.

تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)تجمع مردم اصفهان در پی اهانت به امام رضا(ع)
فلای تو دی