مراسم ختم مادر شهیدان لشگریان

مراسم ختم حاجیه خانم جعفری مادر شهیدان لشگریان با حضور آحاد مردم و مسئولین لشکری و کشوری در مسجد امام صادق (ع) میدان فلسطین برگزار شد. فیلمبردار: محمدرضا بیاتی مشعوف - امیرمحمد فرازنده - محمدرضا کشت دار - محمدرضا نبید

    

فلای تو دی