آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاه

فرزاد منتی

حجت‌الاسلام مهدی تیموری مبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی است که حدود دو سال است که در این منطقه به تبلیغ اسلام می پردازد و در کنار آن به مسائل عمرانی و شناسایی افراد نیازمند توجه کرده است.وی روزانه جلسات ختم قرآن و تفسیر نهج‌البلاغه برگزار می‌کند و مراسمات مذهبی به صورت منظم در مسجد محل برگزار می‌شود.او با شناسایی افراد نیازمند با کمک خیّران به‌صورت ماهیانه بسته‌های کمک‌معیشتی را در اختیار آنها می‌گذارد.وی در باغداری و کشاورزی به اهالی محل کمک می‌کند و ارتباط خوبی با کشاورزان دارد.

او با کمک جوانان در حال احداث دستشویی و حمام و حسینیه روباز استاو با کمک جوانان در حال احداث دستشویی و حمام و حسینیه روباز استمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهجلسات ختم قرآن و تفسیر نهج البلاغه به صورت روزانه برگزار می شودجلسات ختم قرآن و تفسیر نهج البلاغه به صورت روزانه برگزار می شودمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهبرای شناسایی مشکلات و ناهنجاری های این شهرک هر روز در محل با اهالی گفتگو می کندبرای شناسایی مشکلات و ناهنجاری های این شهرک هر روز در محل با اهالی گفتگو می کندمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهمبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهعنوان او در کشاورزی و باغداری به اهالی محل کمک می کنداو در کشاورزی و باغداری به اهالی محل کمک می کندوی معتادان محل را با هزینه خیران به کمپ های ترک اعتیاد معرفی می کند2مبلغ مذهبی منطقه محروم کرناچی - کرمانشاهوی معتادان محل را با هزینه خیران به کمپ های ترک اعتیاد معرفی می کندبرای شناسایی مشکلات و ناهنجاری های این شهرک هر روز در محل با اهالی گفتگو می کند
فلای تو دی