آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)

مقداد مددی

نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا عصر امروز با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با نثار تاج گل به مقام حضرت امام خمینی (ره) ادای احترام کرد.

حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره) حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)حضور رئیس جمهور ونزوئلا در حرم امام خمینی(ره)
فلای تو دی