آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجه

مقداد مددی

آلن سیمونیان رئیس مجلس ارمنستان عصر امروز با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجهدیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجهدیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجهدیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجهدیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجهدیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجهدیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجهآلن سیمونیان رئیس مجلس ارمنستاندیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجهدیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجهآلن سیمونیان رئیس مجلس ارمنستاندیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجهآلن سیمونیان رئیس مجلس ارمنستاندیدار رییس مجلس ارمنستان با وزیر امورخارجه
فلای تو دی