کاریکاتور/ ضربات ایران به اسرائیل چند برابر شده و ادامه دارد

صهیونیستها میزان این ضربات را به خوبی می‌دانند / رژیم صهیونیستی و مسئولان آن بهتر می‌دانند تاکنون چه ضرباتی از جمهوری اسلامی خورده‌اند و حتی بعضی از آنها هنوز استمرار دارد و در حال ضربه خوردن از این ناحیه هستند.

کاریکاتور/ ضربات ایران به اسرائیل چند برابر شده و ادامه دارد
فلای تو دی