آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

وحید احمدی

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه شنبه ۳۱ خرداد با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی علی لاریجانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیمحمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیمحمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیعلی لاریجانی ،سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیمحمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیمخبر دزفولی و علی لاریجانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی غلامعلی حداد عادل در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی
فلای تو دی