سیاست خارجی چطور می‌تواند منافع ملی را تأمین کند؛ زبان دنیا چیست؟

برخی از اهالی سیاست در ایران معتقدند که ایران باید با رفتار دیپلماتیک، خودش را یک کشور مناسب و خوب از نگاه غرب نمایش دهد تا رفتار مناسبی هم در راستای تأمین منافع ملی ایران از سوی غربی‌ها صورت بگیرد، این مسئله چقدر واقعیت دارد؟

به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، برخی از اهالی سیاست در ایران معتقدند که ایران باید با رفتار دیپلماتیک، خودش را یک کشور مناسب و خوب از نگاه غرب نمایش دهد تا رفتار مناسبی هم در راستای تأمین منافع ملی ایران، از سوی غربی‌ها صورت بگیرد، این مسئله چقدر واقعیت دارد؟

فلای تو دی