آخرین اخبار | آرشیو اخبار

در حاشیه جلسه هیئت دولت

محمد حسن‌زاده

صبح امروز چهارشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ برخی از اعضای هیئت دولت پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.

سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولتانسیه خزعلی. معاون رئیس جمهور در امور زنان در حاشیه جلسه هیئت دولتانسیه خزعلی. معاون رئیس جمهور در امور زنان در حاشیه جلسه هیئت دولتمحمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولتمحمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولتمحمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولتمحمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولتعنمحمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولتمحمد مخبر معاون اول رئیس جمهورعلی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولتعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتعلی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولتمحمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتسید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولتسید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولتسید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولتعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت
فلای تو دی