آخرین اخبار | آرشیو اخبار

رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامی

سید مصطفی تهرانی

مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامی صبح امروز چهارشنبه ۱تیرماه۱۴۰۱با حضور علی لاریجانی،حسین صفار هرندی و سید عباس صالحی در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

حضور علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیحضور علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیحضور علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیسخنرانی علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیسخنرانی علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیحضور عباس سلیمی نمین نویسنده کتاب نیم قرن تا ناکامیسخنرانی علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامی مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیرونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیسخنرانی علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیمراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیسخنرانی سید عباس صالحی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیحضور علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیسخنرانی حسین صفار هرندی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیسخنرانی عباس سلیمی نمین نویسنده کتاب نیم قرن تا ناکامیحضور علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیمراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیسخنرانی مهدی فضائلی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیعلی لاریجانی و سید عباس صالحی درمراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیحضور علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیمراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامیحضور علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامی
فلای تو دی