آخرین اخبار | آرشیو اخبار

معارفه سرمربی جدید استقلال تهران

ناصر جعفری

مراسم انعقاد قرارداد و معارفه ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال با حضور مصطفی آجورلو مدیرعامل استقلال و جمعی از مسئولان و پیشکسوتان این باشگاه در هتل اسپیناس برگزار شد.

آرش برهانی در معارفه سرمربی استقلال تهرانریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و مصطفی آجورلو مدیرعاملسیاوش اکبرپور در معارفه سرمربی استقلال تهرانریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و مصطفی آجورلو مدیرعاملریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و مصطفی آجورلو مدیرعاملریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و مصطفی آجورلو مدیرعاملریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و مصطفی آجورلو مدیرعاملریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و مصطفی آجورلو مدیرعاملمعارفه سرمربی استقلال تهرانریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالمعارفه سرمربی استقلال تهرانمعارفه سرمربی استقلال تهرانریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و مصطفی آجورلو مدیرعاملآرش برهانی در معارفه سرمربی استقلال تهرانمعارفه سرمربی استقلال تهرانریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالپرویز مظلومی در معارفه سرمربی استقلال تهرانریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالمعارفه سرمربی استقلال تهرانریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالمصطفی آجورلو مدیرعامل استقلال در معارفه سرمربی استقلال تهرانریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالمصطفی آجورلو مدیرعامل استقلال در معارفه سرمربی استقلال تهرانریکاردو ساپینتو سرمربی استقلالمعارفه سرمربی استقلال تهرانمعارفه سرمربی استقلال تهرانمعارفه سرمربی استقلال تهران
فلای تو دی