آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار وزرای امور خارجه ایران و روسیه

عرفان کوچاری

"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه امروز، پنج‌شنبه، در چارچوب سفر دو روزه خود به تهران، با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.

علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده‌ی ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایرانحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایراندیدار وزرای امور خارجه ایران و روسیهدیدار حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه ایران و روسیه"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیهدیدار حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه ایران و روسیهدیدار حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه ایران و روسیهدیدار حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه ایران و روسیهعنوان علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده‌ی ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیهدیدار وزرای امور خارجه ایران و روسیه"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیهدیدار وزرای امور خارجه ایران و روسیهسعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجهلوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران , علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ورود حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه ایران و روسیه به محل برگزاری نشست خبریورود حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه ایران و روسیه به محل برگزاری نشست خبرینشست خبری وزرای امور خارجه ایران و روسیهنشست خبری وزرای امور خارجه ایران و روسیهنشست خبری وزرای امور خارجه ایران و روسیهنشست خبری وزرای امور خارجه ایران و روسیهحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایراندیدار وزرای امور خارجه ایران و روسیه"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیهحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایرانسخنرانی "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری وزرای ایران و روسیهحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایرانعلی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده‌ی ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایرانحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایراندیدار وزرای امور خارجه ایران و روسیهنشست خبری وزرای امور خارجه ایران و روسیهحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایرانعلی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده‌ی ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام سخنرانی "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری وزرای ایران و روسیه"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیهسخنرانی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری وزرای ایران و روسیهنشست خبری وزرای امور خارجه ایران و روسیهدیدار وزرای امور خارجه ایران و روسیه
فلای تو دی