آخرین اخبار | آرشیو اخبار

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

وحید احمدی

مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، صبح امروز یکشنبه ۵ تیر با حضور سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور، احمد وحیدی وزیر کشور، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان و جمعی از ورزشکاران و همچنین مقامات دیگر کشورها در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

روز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرسالروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدر احمد وحیدی وزیر کشور در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدراحمد وحیدی وزیر کشور در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرسخنرانی احمد وحیدی وزیر کشور در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرسخنرانی احمد وحیدی وزیر کشور در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدروحید شمسایی در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرسخنرانی سید ابراهیم رییسی در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرسخنرانی سید ابراهیم رییسی در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه تهران در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرسخنرانی سید ابراهیم رییسی در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرحسن یزدانی در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرسخنرانی سید ابراهیم رییسی در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرعلیرضا بیرانوند بازیکن تیم ملی فوتبال در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرروز جهانی مبارزه با مواد مخدرسخنرانی سید ابراهیم رییسی در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدرسخنرانی سید ابراهیم رییسی در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
فلای تو دی