«وحدت ملی» یگانه راه برون‌رفت لبنان از بحران؛ لبنان یک کشور فقیر و ورشکسته نیست

سید صلاح فحص نماینده جنبش امل در تهران معتقد است توطئه اسرائیل، تجزیه لبنان و سوریه بود اما مقاومت با نگاه فراطائفه‌ای مانع تجزیه کشورها می‌شود. وی وحدت ملی را تنها راه برون‌رفت لبنان از بحران می‌داند.

.

فلای تو دی