بحران سیاسی،کابینه رژیم صهیونیستی را به کجا خواهد برد؟

پارلمان رژیم صهیونیستی در آستانه انحلال قرار دارد و وضع موجود، کابینه این رژیم را به سمت یک بحرانی سیاسی پیچیده سوق داده است.

منصور براتی، سلمان رضوی و محمد بیات سه تن از کارشناسان مسائل بین الملل در میزگرد خبرگزاری تسنیم به دلایل بوجود آورنده این وضع و آینده سیاسی دولت صهیونیستی پرداختند.

فلای تو دی