آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آب تنی در چشمه علی

سید مصطفی تهرانی

چشمه‌علی یکی از نقاط باستانی، دیدنی و گردشگری شهر ری به‌شمار می‌رود. این چشمه در همسایگی ابن بابویه، برج طغرل، دژ رشکان و در زیر باروی ری واقع شده‌ است.نام باستانی این چشمه سورین میباشد. "چشمه‌علی"که منسوب به ساسانیان‌است،سالهاست تابستان‌های داغ را برای کودکان محله ندارها خنک می‌کند.بچه‌های شهرری دل به دریای کوچکشان می‌زنند و لابه‌لای حباب‌هایی که انعکاس زندگیست، شیرین ترین لحظات عمرشان را سپری می‌کنند.

آب تنی در چشمه علیآب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علیآب تنی در چشمه علی مردم این اهالی قالی و فرش های خود را در چشمه علی میشویندآب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علیآب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علیآب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی آب تنی در چشمه علی
فلای تو دی