کاریکاتور/ جوانی جمعیت ایران در سرازیری پیری!

حدود سه دهه‌ است که نرخ رشد جمعیت کشور روند نزولی به خود گرفته است و در سال‌های نه‌چندان دور به صفر می رسد.

کاریکاتور/ جوانی جمعیت ایران در سرازیری پیری!
فلای تو دی