می‌گفتند «هناس» حاشیه دارد و بازی نمی‌کردند /زارعی و شعیبی با اعتقاد پذیرفتند

تهیه‌کننده "هناس" می‌گوید که لطف و نظر شهید رضایی نژاد به این فیلم حس می‌شد و بازیگران آن با اعتقاد بازی کردند. این بازیگران از سینما حذف نمی‌شوند بلکه به درجات آن‌ها اضافه می‌شود.

.

فلای تو دی