اینجا نگاه‌ها، خاطرات تلخی از زندگی ثبت می‌کنند

۷ تیر؛ زمین پکتیکا و خوست برای بار چهارم لرزید. ۱۰ روز از زلزله می‌گذرد، نیازهای اولیه دارویی، مواد خوراکی و اسکان زلزله زدگان در چادرهای امدادی مرتفع شده اما حالا تازه، غصه‌ها سر باز کرده است: خانه‌ای برای زندگی نیست. تصویربردار: محمد نگینی پور

7 تیر؛ زمین پکتیکا و خوست برای بار چهارم لرزید. 10 روز از زلزله می‌گذرد، نیازهای اولیه دارویی، مواد خوراکی و اسکان زلزله زدگان در چادرهای امدادی تا حدی مرتفع شده اما حالا تازه، غصه‌ها سر باز کرده است: خانه‌ای برای زندگی نیست. پولی برای خانه‌سازی نیست. از همه جانسوزتر شمار زیاد کودکانی است که هیچ سرپرستی برایشان نمانده است.

فلای تو دی