آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس

مقداد مددی

تمرین نوبت عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس با حضور پرتعداد هواداران این تیم در ورزشگاه شهید کاظمی تهران برگزار شد.

یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیسسید جلال حسینی مربی تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیسمرتضی پورعلی گنجی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیسافشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیسگئورگی گولسیانی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیس وحدت هنانوف بازیکن تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیسسعید صادقی و امید عالیشاه بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیسولسلی ننکا مربی دروازه‌بانان پرسپولیسعلیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیساحمد گوهری دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیسسروش رفیعی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیسعلیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیسعلیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیسگئورگی گولسیانی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیسسعید صادقی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیسدانیال اسماعیلی‌فر بازیکن دانیال اسماعیلی‌فر وحدت هنانوف بازیکن تیم فوتبال پرسپولیساحمد گوهری دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیسعلیرضا ابراهیمی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیسکریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیسسید جلال حسینی مربی تیم فوتبال پرسپولیسخوزه آگوستو لوسادا بنیتز مربی تیم فوتبال پرسپولیسولسلی ننکا مربی دروازه‌بانان پرسپولیسیحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
فلای تو دی