ماموریت "هوکشتاین" در بیروت تحت الشعاع ابتکار مقاومت

"آموس هوکشتاین" میانجی‌گر آمریکا در حالی به بیروت سفر کرده که معادله ترسیم شده از سوی مقاومت از طریق ارسال پهپادهای شناسایی بر فراز میدان گازی «کاریش» ماموریت او را تحت الشعاع قرار داده است.

.

فلای تو دی