کاریکاتور/ هالک مجازی و هلاک حقیقی!

مبارزه نافرجام «سجاد غریبی» موسوم به هالک ایرانی مقابل رقیب قزاقستانی نه‌تنها با واکنش‌های بسیاری در داخل کشور مواجه شد بلکه رسانه‌های خارجی هم آن را دستاویز قرار دادند.

کاریکاتور/ هالک مجازی و هلاک حقیقی!
فلای تو دی