آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-۱

عرفان کوچاری

مراسم وداع و بدرقه پیکر شهدای «خان طومان» عصر امروز پنجشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ با سخنرانی سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور گسترده مردم تهران در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.

مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)سخنرانی سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای خان طومان در میدان امام حسین(ع)-1مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)مراسم وداع با شهدای«خان طومان» در میدان امام حسین(ع)
فلای تو دی