آخرین اخبار | آرشیو اخبار

عزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانه

ناصر جعفری

مراسم عزاداری شب عاشورا حسینی با عنوان «کآرام جانم می‌رود» برای چهارمین سال پیاپی با حضور اهالی فرهنگ و رسانه و عموم مردم و با مشارکت خبرگزاری تسنیم در فضای باز فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

عزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانهعزاداری شب عاشورا در فرهنگسرای رسانه
فلای تو دی