کاریکاتور/ حکایت ماهیگری بی بی سی و منوتو از آب گل آلود

جنگ روانی رسانه‌های معاند فارسی‌زبان دول غربی علیه ایرانیان. سیل کرمان با دو کشته و سه مفقود و سیل آلمان با ۱۲۰ کشته و چند هزار مفقود. تیتر و عکس انتخابی بی‌بی‌سی فارسی برای این دو حادثه گویای پروژه جنگ روانی رسانه‌های فارسی‌زبان دول غربی علیه ایرانیان است.

کاریکاتور/ حکایت ماهیگری بی بی سی و منوتو از آب گل آلود
فلای تو دی