آخرین اخبار | آرشیو اخبار

شام غریبان حسینی در تهران

مسعود شهرستانی

مراسم شام غریبان اباعبدالله الحسین (ع) شامگاه دوشنبه ۱۷ مرداد در میدان امام حسین(ع) تهران برگزار شد.

شام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهرانشام غریبان حسینی در تهران
فلای تو دی