آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

اعضای هیئت دولت در جمع خبرنگاران

مقداد مددی

اعضای هیئت دولت در جمع خبرنگاراناعضای هیئت دولت در جمع خبرنگارانحمید سجادی وزیر ورزش و جوانانعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشادسید رضا فاطمی امین وزیر صمتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولتسید احسان خاندوزی وزیر اقتصاداعضای هیئت دولت در جمع خبرنگارانجواد اوجی وزیر نفت اعضای هیئت دولت در جمع خبرنگارانعلی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزیاعضای هیئت دولت در جمع خبرنگارانسید رضا فاطمی امین وزیر صمتعلی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازیاعضای هیئت دولت در جمع خبرنگاران رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازیحمید سجادی وزیر ورزش و جوانانعیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشادسید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوراعضای هیئت دولت در جمع خبرنگاراندفتر کاری حمید سجادی وزیر ورزش و جوانانعلی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزیسید رضا فاطمی امین وزیر صمت رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی
فلای تو دی