آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضایی

حسین ظهروند

مراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم شهربانو رضایی مادر معظم شهیدان امیررضا، حسن و مهدی قاسمی در مسجد امام رضا(ع) واقع در خیابان ناصری برگزار شد.

مراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضاییمراسم ختم ام الشهداء حاجیه خانم رضایی
فلای تو دی