آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مسابقات چوگان جام مالکین

محمدحسین موحدی نژاد

مسابقات چوگان آقایان جام مالکین ساعت ۱۷ عصر روز پنجشنبه و جمعه (۲۰ و ۲۱ مردادماه) در مجموعه چوگان‌ و سوارکاری شهدا برگزار شد و تیم قصر فیروزه قهرمان این دوره از مسابقات شد .

مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین مسابقات چوگان جام مالکین تیم قصر فیروزه قهرمان مسابقات چوگان جام مالکین تیم قصر فیروزه قهرمان مسابقات چوگان جام مالکین تیم قصر فیروزه قهرمان مسابقات چوگان جام مالکین تیم قصر فیروزه قهرمان مسابقات چوگان جام مالکین
فلای تو دی