آخرین اخبار | آرشیو اخبار

خانه ارغوان در سوگ سایه

سید مصطفی تهرانی

بعد از درگذشت هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر در آلمان، کارخانه سیمان تهران به مناسبت درگذشت او، درهای خانه قدیمی او را در تهران به روی علاقمندان باز گذاشته‌است.ابتهاج در سال های ۳۳ تا ۵۴، در شرکت سیمان تهران به عنوان مدیر منابع انسانی حضور داشت و منزل او نیز که هم اکنون دفتر مرکزی این شرکت در آن واقع شده، در اسفند ماه سال ۶۸ توسط وی به شرکت به‌پاک فروخته شد و در سال ۸۲ نیز از سوی شرکت سیمان تهران خریداری شد.

خانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجیادمان مرحوم ابتهاج در کنار درخت ارغوانخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجدفتر کار ثابق مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجیادمان مرحوم ابتهاج در کنار درخت ارغوانخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاجخانه ارغوان پس از درگذشت مرحوم ابتهاج
واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی