آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست مشترک دولت و مجلس

حسین ظهروند

نشست مشترک دولت و مجلس عصر امروز در نهاد ریاست جمهوری با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت دولت و روئسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

نشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلس آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامینشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلس آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهورنشست مشترک دولت و مجلسسخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامینشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلس آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامینشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلسنشست مشترک دولت و مجلس آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
فلای تو دی