جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گرداندن ۴ اراذل و اوباش خطرناک تهران

محمدحسین موحدی نژاد

ساعت ۱۶ دوشنبه، ۲۴ مردادماه سال جاری، ماموران پلیس امنیت ۴ اراذل و اوباش خطرناک را که در خیابان مرتضوی شرارت کرده بودند، برای درس عبرت دیگر اشرار به محل مورد نظر منتقل کردند.

گرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهرانگرداندن 4 اراذل و اوباش خطرناک تهران
فلای تو دی