آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری وزیر ورزش و جوانان

سیدمحمود حسینی

نشست خبری سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان با اصحاب رسانه امروز سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ و به میزبانی ساختمان شماره یک وزارتخانه برگزار شد.

نشست خبری وزیر ورزش و جواناننشست خبری وزیر ورزش و جوانانسوال جعفر جدی خبرنگار خبرگزاری تسنیم از سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جواناننشست خبری وزیر ورزش و جواناننشست خبری وزیر ورزش و جواناننشست خبری وزیر ورزش و جواناننشست خبری وزیر ورزش و جواناننشست خبری وزیر ورزش و جواناننشست خبری سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جواناننشست خبری سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جواناننشست خبری سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جواناننشست خبری سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جواناننشست خبری سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جواناننشست خبری سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جواناننشست خبری سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جواناننشست خبری سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جواناننشست خبری وزیر ورزش و جواناننشست خبری وزیر ورزش و جوانان
الی گشت
;