جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سفر رئیس جمهور به نیویورک

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: رسیدگی عادلانه قضایی به جنایت رئیس جمهور سابق آمریکا را از طریق یک دادگاه عادلانه، دنبال خواهیم کرد.

سخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحددیدار با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکادیدار با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکادیدار با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکادیدار با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکادیدار با دبیر کل سازمان ملل متحددیدار با دبیر کل سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدسخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحدنشست خبری رئیس جمهور با رسانه هانشست خبری رئیس جمهور با رسانه هانشست با مدیران ارشد رسانه های آمریکایینشست با مدیران ارشد رسانه های آمریکایینشست با مدیران ارشد رسانه های آمریکاییبازگشت رئیس جمهور از نیویورک بازگشت رئیس جمهور از نیویورک بازگشت رئیس جمهور از نیویورکاستقبال از رییس جمهور در بازگشت از سفر نیویورکاستقبال از رییس جمهور در بازگشت از سفر نیویورکاستقبال از رییس جمهور در بازگشت از سفر نیویورکاستقبال از رییس جمهور در بازگشت از سفر نیویورک
فلای تو دی