آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریز

مسعود واعظ

پیکر شهید مدافع امنیت میهن اسلامی "حسین اوجاقی" که در اغتشاشات اخیر به شهادت رسیده بود شنبه (۲ مهر ۱۴۰۱) با حضور گسترده و پرشور مردم تبریز تشییع شد.

مراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریزمراسم تشییع شهید مدافع امنیت حسین اجاقی در تبریز
واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی