جام جهانی 2022 قطر
 

اگر دالان تورانی در قفقاز به زیان روسیه است چرا مداخله نمی کند؟

حسن بهشتی پور کارشناس مسائل قفقاز درباره عدم ورود جدی روسیه به موضوع دالان تورانی با توجه به اینکه در ایران گفته می شود این دالان به زیان ژئوپلتیکی این کشور است گفت: روسیه با آذربایجان و ارمنستان روابط خوبی دارد اما این روابط با فراز و نشیب همراه است. روسیه به دنبال بازی با طرف آذری است تا پاشینیان را در ارمنستان کنترل کند. علاوه بر این، نباید نقش روسیه را در قفقاز یک نقش تمام کننده دانست که هر تصمیمی بگیرد و هر سیاستی را بخواهد اجرا کند. امروز دوران کاهش بازیگری روسیه در قفقاز است.

فلای تو دی