آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

همایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیز

نیما نجف‌زاده

همایش بزرگ تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیز با حضور دکتر آغاز همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس طرقبه-شاندیز با محمدباقر قالیباف رییس مجلس و سردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در این شهرستان برگزار شد.

همایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیزهمایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت طرقبه-شاندیز
فلای تو دی
Frontend.AdditionCommonInfoPageDecorator IPageDetails