آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

دیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلند

هادی آبیار

بازی تیم ملی فوتسال ایران و تایلند در چارچوب مسابقات مرحله نیمه نهایی جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۲ با نتیجه ۵ بر صفر به نفع ایران به اتمام رسید

دیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلنددیدار تیمهای فوتسال ایران و تایلند
فلای تو دی