جشن هنر شیراز از علل اصلی سقوط پهلوی بود

مهدی کلهر اولین معاون رسمی سینمایی وزارت فرهنگ بعد از انقلاب است. او در شرح وضعیت کلی فرهنگ و هنر پیش و پس از وقوع انقلاب از تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ هنر و هنرمند می‌گوید.

     

واژه های کاربردی مرتبط