آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

یادبود و پاسداشت شهدای امنیت

امین آهویی

یادبود و پاسداشت شهدای مدافع امنیت به میزبانی همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم و امنیت با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ،سخنرانی سیدحسین آقامیری و مداحی سیدمحمود علوی عصر امروز جمعه ۲۰ آبان در مجتمع فرهنگی شهدای انقلاب(سرچشمه) برگزار شد.

حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتیادبود و پاسداشت شهدای امنیتیادبود و پاسداشت شهدای امنیتیادبود و پاسداشت شهدای امنیتیادبود و پاسداشت شهدای امنیتپدر و فرزند شهید صیاد خدایی در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتفرزند شهید صیاد خدایی در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتیادبود و پاسداشت شهدای امنیتسخنرانی سیدحسین آقا میری در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتیادبود و پاسداشت شهدای امنیتخانواده شهید مدافع امنیت حسین تقی پور در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتیادبود و پاسداشت شهدای امنیتسخنرانی سیدحسین آقا میری در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتمداحی سیدمحمود علوی در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتمداحی سیدمحمود علوی در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتیادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتبیانیه خانواده شهدا در مورد حوادث اخیرحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیتحضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یادبود و پاسداشت شهدای امنیت
فلای تو دی