آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

پنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهی

سید مصطفی تهرانی

پنجمین رزمایش مشترک ومتمرکز جهادی قرارگاه شهیداسداللهی سپاه تهران بزرگ صبح امروز یکشنبه ۲۹آبان ۱۴۰۱با سخنرانی سردار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران در ورزشگاه شهید هرندی برگزار شد.

حضور سردار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران در پنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیحضور سردار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران و سردار حسین حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در پنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیسخنرانی سردار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران در پنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیسخنرانی سردار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران در پنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهیپنجمین رزمایش جهادی قرارگاه شهیداسداللهی
فلای تو دی