جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

در حاشیه جلسه هیئت دولت

امین آهویی

امروز چهارشنبه ۲ آذر جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با حضور تعدادی از وزیران در حاشیه جلسه هیات دولت، در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور فاطمی امین وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذردر حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور فاطمی امین وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور فاطمی امین وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور فاطمی امین وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور انسیه خرعلی معاون امور زنان ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذردر حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس سازمان بنیاد شهید در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذردر حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور سیدحمید سجادی وزیر ورزش در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور سیدحمید سجادی وزیر ورزش در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذردر حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور سیدحمید سجادی وزیر ورزش در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور سیدحمید سجادی وزیر ورزش در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور سیدحمید سجادی وزیر ورزش در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذرحضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه 2 آذر
فلای تو دی